Ukratko o radu Udruge HVIDR-a grada Siska

Poslovne prostorije udruge su  u suterenu SRC Sisak  a na korištenje nam ga je -  temeljem javnog natječaja  -dodijelio Grad Sisak koji snosi i režijske troškove za isti (nema najma, plaćena voda, struja, osigurano grijanje i odvoz smeća). Naše su obveze provedba prijavljenih projekata, redovito održavanja i namjensko korištenje.

Rad udruge organiziran je sukladno Statutu a o njemu brinu članovi tijela.

Tijela Udruge su:
Predsjednik: Stjepan Lugarić, ujedno i osoba odgovorna za zastupanje i likvidator

Predsjedništvo u sastavu: Stjepan Lugarić, predsjednik, Milan Ivanišević, dopredsjednik i  uz predsjednika osoba odgovorna za zastupanje te članovi: Davorka Novak, Mladen Pranić, Slavko Muža, Darko Jurković i Nikola Liković

Nadzorni odbor: Vinko Tominac, predsjednik te članovi Matija Ćorić i Ivica Šimunović

Sud časti: Darko Bogović, predsjednik te  članovi Zdenko Marjanović i Stjepan Šep

Mandat svih članova tijela potvrdila je Skupština na sjednici održanoj 20. prosinca 2016. i traje 4 godine. Sva su tijela na Konstituirajućim sjednicama donijela Poslovnike o radu koji su članovima dostupni u uredu udruge.

Udruga ima zaposlenu poslovnu tajnicu: Vlatka Bartolić Marić (zadužena za vođenje ureda, projektnu dokumentaciju, izvješća o radu i financijska izvješća)

Da sve bude zabilježeno fotoaparatom brine gospodin Damir Marić (jer ako nije na „fejsu“  a sada i “webu“ nije se dogodilo, zar ne?)

Udruga ima Strateški plan 2016.-2020. i Operativni plan za 2018. koji je na prijedlog predsjednika Stjepana Lugarića usvojilo Predsjedništvo na sjednici održanoj 24. studenog 2017. Isti će biti predstavljen Skupštini  na sjednici u prosincu 2017.

Predsjedništvo svake godine imenuje Povjerenstvo za popis imovine.

Poslovna je dokumentacija uredno složena i pohranjena u uredu udruge, pod ključem. Predsjednik je donio odluku da je Kartoteka poslovna tajna dostupna samo članovima tijela i poslovnoj tajnici.

 

Za točnost podataka: Vlatka Bartolić Marić, poslovna tajnica