IZVJEŠTAJ NEOVISNOG REVIZORA

Objava: 05.07.2021

5. srpnja 2021. u našem je radnom prostoru nezavisna revizorica dr.sc. Dubravka Kopun -
Revizije Kopun iz Zagreba, Trg žrtava fašizma 14 – izvršila uvid u financijske izvještaje za
poslovnu 2020. godinu a vezano uz obveze iz Ugovora potpisanog s Nacionalnom zakladom
za razvoj civilnoga društva (institucionalna podrška za razdoblje 2020., 2021. i 2022. godina).
Revizorici je na uvid predana dokumentacija:

 1. Bruto bilance za 2019., 2020. i prva tri mjeseca 2021. godine
 2. Financijski izvještaji za 2020. godinu
 3. Dnevnik knjiženja za 2020. godinu
 4. Analitika osnovnih sredstava s obračunom amortizacije za 2020. godinu
 5. Otvorene stavke kupaca i dobavljača sa 31.12.2020.
 6. Pregled prometa dobavljača za 2020. godinu
 7. Rekapitulacija obračuna plaće za 2020. godinu s pripadajućim JOPPD obrascima
 8. Kopije izvoda – 31.12.2019., 1.1.2020., 31-12-2020. i 1.1.2021.
 9. Ugovori s Nacionalnom zakladom i ostalim ugovornim tijelima za 2020. godinu
 10. Ugovor o radu
 11. Izjava da nemamo aktivne sudske postupke
 12. Završni račun za 2020. godinu uvezan sukladno Zakonu
 13. Popis članova za 2020. godinu
 14. Popis materijalne i nematerijalne imovine sa 31.12.2020.
 15. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2020. godinu
 16. Izvješće organizatora volontiranja za 2020. godinu
 17. Evidencija danih i primljenih jamstava – ispis sa 31.12.2020. (vodi se u e obliku)
 18. Zapisnik sa svim privicima sa 8. redovite izvještajno izborne sjednice Skupštine
 19. Zapisnici sa sjednica Predsjedništva s pripadajućim odlukama iz 2020. godine
 20. Zapisnici sa sjednica Nadzornog odbora i Suda časti iz 2020. godine

S ponosom možemo reći da nezavisna revizorica nije imala primjedbe na financijsko poslovanje
udruge te je pohvalila da je ured vođen vrlo pedantno i odgovorno a tijela za sve što rade imaju
pripadajuće odluke u pisanom obliku.

Nakon što smo elektroničkom poštom primili Izvještaj isti su potpisom ovjerili predsjednik
Stjepan Lugarić i dopredsjednik Milan Ivanišević.