Potpisan Ugovor sa SMŽ

Objava: 16.05.2018


Danas je predsjednik Stjepan Lugarić potpisao Ugovor sa SMŽ, UO za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje koji jamči financiranje nekih od aktivnosti u 2018. (10. OPGSK, odlazak na 24. ŽSI HRVI DR)